ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ & ΣΙΛΟ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ & ΣΙΛΟ

 

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την ανάλυση και τον σχεδιασμό δεξαμενών, σιλό αλλά και άλλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Οι μελέτες αναπτύσσονται σε μοντέρνα λογισμικά πεπερασμένων στοιχείων, αλλά και σε ειδικά υπολογιστικά φύλλα σχεδιασμένα για κάθε περίπτωση. Σχέδια με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρέχονται στον κατασκευαστή, ώστε να υποστηριχθεί άριστα η εκτέλεση του έργου.