ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

To γραφείο μας έχει εμπειρία στη δημιουργία τελικών μελετών για κατασκευαστικά έργα κάθε τύπου. Λεπτομερή σχέδια με όλες τις λεπτομέρειες κατασκευής, προμέτρηση υλικών και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της κατασκευαστικής διαδικασίας αποτελούν τις κύριες υπηρεσίες μας. Παρέχουμε, επίσης, υπηρεσίες BIM και τριδιάστατα μοντέλα για βελτιστοποίηση της κατασκευής και οικονομία για τον πελάτη κατά την κατασκευαστική διαδικασία.