ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

Το γραφείο μας έχει επιλεγεί για τον έλεγχο έργων πολύπλοκων και με υψηλές απαιτήσεις, δίνοντας συμβουλές σε ειδικά σημειά του σχεδιασμού. Ελέγχουμε τις μελέτες και προτείνουμε την καλύτερη λύση, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια, την οικονομία και τη δυνατότητα κατασκευής. Οι κατασκευαστικές εταιρείες εμπιστεύονται το γραφείο μας για τον έλεγχο και τη βελτίωση του τελικού σχεδιασμού (μελέτη βελτιστοποίησης).