ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

 

To γραφείο μας για πάνω από 15 χρόνια συμμετέχει σε μεγάλα ελληνικά και διεθνή έργα παρέχοντας αναλύσεις και λεπτομερή σχέδια συνδέσεων για πολύπλοκους κόμβους και στηρίξεις. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο σχεδιασμός της σύνδεσης είναι σύμφωνος με τα απαιτούμενα μελετητικά και κατασκευαστικά πρότυπα και δίνουμε έμφαση στην προώθηση του έργου του κατασκευαστή, παρέχοντας όλη την υποστήριξη που απαιτείται για εξαιρετικές και εύκολα υλοποιήσιμες κατασκευές.

Οι συνεργάτες μας σχεδιάζουν συνδέσεις σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς (Ευρωκώδικες, AISC, British Standards κλπ.), xρησιμοποιώντας τις τελευταίες εκδόσεις ειδικών λογισμικών για άριστη ανάλυση και ακριβή σχεδίαση όλων των κατασκευαστικών λεπτομερειών.