Τα Έργα μας

Στατικές μελέτες για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, σύμμικτες κατασκευές, δομική ξυλεία, τοιχοποιία και αλουμίνιο.

  • Κατοικίες, κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, κτηριακά συγκροτήματα από φορέα οπλισμένου, σκυροδέματος, χάλυβα και σύμμικτες κατασκευές.

Νέες κατασκευές, ενισχύσεις παλαιών και υφιστάμενων, αποτιμήσεις στατικής επάρκειας, αποκαταστάσεις, αντισεισμικές ενισχύσεις και επεκτάσεις.

Μελέτη φέρουσας τοιχοποιίας και ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή. Στατική μελέτη ξύλινων φορέων στεγών και ξύλινων κατασκευών.

  • Βιομηχανικά έργα. Αποθήκες, μονάδες παραγωγής, ψυγεία, φορείς γερανογεφυρών, πατάρια αποθήκευσης και γραφεία εργοστασίων.

  • Ειδικές κατασκευές. Σιλό, δεξαμενές, γερανογέφυρες, πεζογέφυρες, ειδικές λεπτομέρειες συνδέσεων, βιομηχανικά φίλτρα και καμινάδες, ανυψωτικά μηχανήματα, οικίσκοι και στέγαστρα. Ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές, εκσυγχρονισμός όψεων και αλλαγές διαρρυθμίσεων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

  • Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ. Βάσεις από αλουμίνιο και χάλυβα. Ειδικός σχεδιασμός προφίλ αλουμινίου και συνδέσεων. Σχεδιασμός διαξονικών συστημάτων ηλιοανιχνευτή (trackers).

  • Προσθήκες, αποτιμήσεις και ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και του ΕΝ1998-3. Αντισεισμική αναβάθμιση.

  • Τεχνικά έργα υποδομής, τουριστικές μονάδες και εγκαταστάσεις. 

Σχεδιασμός και υπηρεσίες συμβούλων για διεθνή έργα.