Η Ομάδα μας

 

Το γραφείο μελετών Στατικός Σχεδιασμός Κατασκευών διαθέτει μια επιστημονική ομάδα μηχανικών που συνδυάζει την εμπειρία και τον ενθουσιασμό για τη μελέτη και σχεδίαση έργων οποιασδήποτε κλίμακας με γνώμονα τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών και της επιστήμης του μηχανικού αλλά και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη (ιδιοκτήτη, κατασκευαστή). Στόχος μας η δημιουργία έργων που συνδυάζουν το τρίπτυχο ασφάλειας-οικονομίας-κατασκευασιμότητας.

Τα μέλη μας:

  • Γρηγόριος Κατσάνος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Δομοστατικός Μηχανικός υπεύθυνος για την εκπόνηση στατικών μελετών

  • Γεώργιος Ντούσκας

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

  • Αντώνης Βάγγερ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

  • Γεώργιος Στακιάδης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΑ.ΘΕ.