Δραστηριότητες

  • Σύνταξη στατικών μελετών για φορείς οπλισμένου σκυροδέματος, χάλυβα, σύμμικτοι φορείς, τοιχοποιία, ξύλο και αλουμίνιο σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες ΕΝ1990, ΕΝ1991, ΕΝ1992, ΕΝ1993, ΕΝ1994, ΕΝ1995, ΕΝ1996, ΕΝ1997, ΕΝ1998, ΕΝ1999 αλλά και παλαιούς και διεθνείς κανονισμούς.
  • Προμελέτες για κοστολόγηση επένδυσης, μελέτες αδειοδότησης πολεοδομίας και μελέτες εφαρμογής. Σχεδιασμός λεπτομερειών και κόμβων. Σχεδίαση φορέων σε 3D. Βιομηχανικός σχεδιασμός.
  • Αδειοδότηση έργου, αποτύπωση, τοπογραφικά, εκτιμήσεις, ενισχύσεις παλαιών κατασκευών και τακτοποιήσεις-νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.
  • Υπηρεσίες συμβούλου έργων πολιτικού μηχανικού.
  • Διαχείριση έργων.
  • Έλεγχοι στατικών μελετών.
  • Συνεργασία με κατασκευαστές για την επανασχεδίαση οικονομικής και εφαρμόσιμης λύσης για το έργο.